Kontakt

Ředitel Dance Brno
Mário Radačovský

Dramaturg festivalu Dance Brno
Karel Littera

Marketing a PR
Michaela Paučo
+420 601 083 534
pauco@ndbrno.cz

Produkce
Kristýna Drábková
drabkova@ndbrno.cz
+420 736 416 808

Linda Haraštová
harastova@ndbrno.cz
+420 721 053 343

Zákaznické centrum NdB

Dvořákova 11, Brno
Informace o vstupenkách: +420 542 158 120, obchodni@ndbrno.cz

Zasílání na dobírku, hromadné objednávky – vstupenky na fakturu:
Bc. Kateřina Pazourková, +420 542 158 251, obchodni@ndbrno.cz

Kontakt pro média / PR: dance@ndbrno.cz